Inlägg av Axel Ekberg

Granskning av leverantör, genom att utföra en kvalitetskontroll.

I ett av de återkommande uppdragen vi på Tribau besitter, genomför vi kvalitetskontroller åt ett större fastighetsägande bolag. Förhållandet ser ut på det sättet, att det fastighetsägande bolaget har anlitat en extern leverantör, som ska ta hand om driften och förvaltningen av fastigheterna. Vårt uppdrag går ut på att göra en granskning av leverantör. Närmare […]

Halvårskrönika av Axel Ekberg 2021

För ett halvårsedan skrev jag i slutet av min årskrönika följande ord: ”Vi har en lång väg att vandra och ett väderstreck att förhålla oss till. Kompassen visar rätt riktning till 75% och vädret det senaste året har varit väldigt otacksamt. Moralen i gruppen är god och manskapet framför mig är det viktigaste jag har. […]

Årskrönikan 2020

I vanliga fall brukar jag se denna årskrönika som en möjlighet att kunna se tillbaka på året som gått med en positiv inställning; lyfta de positiva inslagen och se ljust på framtiden. Detta år är det dock inte möjligt att författa en krönika som är positiv rakt igenom. Inte med bakgrund av den respekt jag […]