Inlägg av Magnus Berg

Trapphustavlor till fastigheter!

Med trapphustavlor till fastigheter så sparar man mycket tid och pengar. Man behöver inte sätta upp lappar om hissen har gått sönder eller informera hyresgäster om vattnet ska stängas av. Vi har varit i kontakt med ett mycket intressant företag som levererar digitala trapphustavlor till fastigheter. Notiz utvecklar, producerar och marknadsför digitala informationsskärmar för fastigheter […]

Status- och underhållsbesiktningar runt Vänern

Hej allesammans, i höstas förra året var jag ute runt Vänern och utförde status- och underhållsbesiktningar. Fastigheterna som besiktades var för det mesta butiker och mindre kontorslokaler. Det var en resa kan jag förklara; det startade med att jag åkte hemifrån vid kl. 02:00 för att hinna till besiktningen i Lidköping startade 07:00. Man kan […]

Årskrönika 2021

Det har blivit lite av en tradition här på Tribau att skriva en årskrönika i slutet av året. Där vi reflekterar över det förgångna året och blickar framåt. Jag tror de flesta gillar tradition eftersom det är något konstant i våra förändrande liv. Detta år måste vår tradition dock förändras; Axel Ekberg vår verksamhetsansvarig, har […]

Framställning av en god underhållsplan

En underhållsplan är ofta ett vitalt dokument för fastighetsförvaltare. Dokumentet hjälper en fastighetsförvaltare att planera framtida kommande underhållsåtgärder i en fastighet. Vitala uppgifter i dokumentet som ska finnas är samtliga åtgärder, år och pris. Vid utformningen och framtagningen är det även väldigt viktigt att ha öppen dialog med kunden. Kunden kan efterfråga en enklare underhållsplan eller […]

Att arbeta som fastighetskonsult

I fastighetsbranschen finns det många olika arbetsroller. Några av de vanligaste man stöter på är drifttekniker, fastighetsskötare, förvaltare.Alla dessa arbetsroller har olika arbetsuppgifter som vi tänkte gå igenom i denna text. Som en förvaltare har du ett helhetsansvar över ett antal fastigheter. Ansvaret ligger på förvaltaren att planera och projektera underhållet av dessa fastigheter. Ofta […]

Uppdrag i Danmark

I månaden som gått har det blivit en del längre turer ut I landet. Efter fem dagar i fält har båda Göteborg, Helsingborg samt båda ändarna av Danmark checkats av från listan. Här har vi besökt industrifastigheter och utfört status- och underhållsbesiktningar. Ett intressant uppdrag då man inte bara får se fastigheter från väldigt olika […]

Rapport till kund, så lyckas du med den.

Som fastighetskonsulter så erbjuder vi ofta en specifik tjänst eller nytta till kund. Exempelvis olika typer av statuskontroller, teknikinventeringar eller att vi tar fram material till en kommande upphandling. I alla våra uppdrag så måste vi återkoppla och sammanställa all information vi har tagit fram. Detta gör vi med hjälp av olika rapporter. Alla våra […]

Medarbetarpresentation, Julius Kaufeldt Lönn

Min bakgrund Jag arbetar idag som en fastighetskonsult och är utbildad fastighetsförvaltare. Under min tid hos Tribau så har jag genomfört ett flertal olika konsultuppdrag. Mitt största fokus kommer alltid att vara utveckling och anskaffning av nya kunskaper. Min roll Som fastighetskonsult arbetar jag efter de uppdrag vi har. Det kan antingen vara att göra […]

Medarbetarpresentation, Magnus Berg

Bakgrund Min bakgrund är ursprungligen som fastighetsskötare och senare inom Facility Management. Under åren har jag fått en bred erfarenhet av förvaltningsarbete och hur de olika delarna hänger ihop, både för brukare och fastighetsägare. Min roll på bolaget Förutom det dagliga arbetet mot kund och det interna utvecklingsarbetet har jag hand om web- och IT-relaterade […]

Funktionen av ett apparatskåp AS01/AS1

I ett driftutrymme så finns det ett flertal olika komponenter. En av de mest vitala är apparatskåpen. Apparatskåpen kan vara benämnda som AS01/AS1 beroende på hur man benämner. Inuti ett apparatskåp så sitter det olika styrenheter. Det är dessa som styr och reglerar de olika komponenterna i driftutrymmen. Om apparatskåpet är uppkopplat till en central […]