Viktigt arbete inför övergång till ett nytt driftavtal

Tribau får i uppdrag att utföra en avslutande statuskontroll på driftentreprenaden hos Jernhusen, i ett bestånd på ca 35 järnvägsanknutna fastigheter i Väst- och Sydsverige. Ett viktigt arbete inför övergången till ett nytt driftavtal med en ny leverantör.

Efter besiktningar på plats i ett antal nyckelfastigheter, samt genomgång av dokumentationen, levererades en komplett databas innehållande alla avvikelser som noterats. Detta blev sedan ett viktigt verktyg i kravställningen mot den avklivande leverantören, inför att det nya avtalet skulle träda i kraft.

Speciellt för uppdraget var att tiden var knapp inför övergången till nya avtalet men alla bitarna föll på plats och levererades i tid till kund.

Vilka uppdrag startar året 2020 med?

Tribau har under året fortsatt förtroende av Svefa att utföra status- och underhållsbesiktningar på fastigheter i Sagax bestånd. Uppdraget omfattar huvudsakligen industri- och handelsfastigheter och har en utmanande geografisk spridning över hela Mellan- och Sydsverige.

Vi har även nöjet att fortsättningsvis utföra kvalitetskontroller åt Folksam. I kontrollerna ingår bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter i regionerna Skåne, Sydväst och Stockholm.

Åt Caverion fortlöper arbetet med tomställningsbesiktningar på Gamla Karolinska Sjukhuset. Ett stort inventeringsarbete av de lokaler som lämnats kvar efter verksamheten som flyttat in i det nya sjukhuset. I samband med detta sker även en inventering av den utrustning som använts av verksamheten, vilken sammanställs i en uppdaterad databas.