Utbildad_fastighetsforvaltare

Medarbetarpresentation, Julius Kaufeldt Lönn

Min bakgrund

Jag arbetar idag som en fastighetskonsult och är utbildad fastighetsförvaltare. Under min tid hos Tribau så har jag genomfört ett flertal olika konsultuppdrag. Mitt största fokus kommer alltid att vara utveckling och anskaffning av nya kunskaper.

Min roll

Som fastighetskonsult arbetar jag efter de uppdrag vi har. Det kan antingen vara att göra underhållsplaner, teknikinventeringar, statuskontroller mm. Uppdragen som vi får in berör fastigheter som befinner sig runtomkring hela landet. Vilket leder till att jag får se en mångfald av olika platser och fastigheter.

Vad är ditt störta intresse inom fastighetsbranschen?

Personligen så lockade fastighetskonsult yrket mig. Specifikt mångsidigheten med alla olika uppdrag samt kunskapen som behövs. För mig så har teknik alltid haft en stor roll i mitt liv, vilket utvecklades till ett intresse. Sedan under min utbildning och arbetsliv så växte detta intresse ännu mer. Vilket ger mig självsäkerheten att deklarera att Tribau och jag personligen kommer vara i framkant med ny teknik i framtiden.