Förvaltning

Medarbetarpresentation, Magnus Berg

Bakgrund

Min bakgrund är ursprungligen som fastighetsskötare och senare inom Facility Management. Under åren har jag fått en bred erfarenhet av förvaltningsarbete och hur de olika delarna hänger ihop, både för brukare och fastighetsägare.

Min roll på bolaget

Förutom det dagliga arbetet mot kund och det interna utvecklingsarbetet har jag hand om web- och IT-relaterade frågor på bolaget.

Vad brinner du extra för inom förvaltning?

Att hitta kreativa och effektiva lösningar på problem. Att konstatera att ett problem finns räcker för att åtgärda det, men för att på riktigt komma till bukt med en problematik och kunna förebygga den i framtiden krävs en djupare analys och den är alltid lite extra intressant.