Nyheter

2022

Underhållsbesiktningar runt Vänern

Resan med status- och underhållsbesiktningar gjorde att jag bokstavligen körde runt hela värnen.

Läs mer…

2021

Årskrönika 2021

Det har blivit lite av en tradition här på Tribau att skriva en årskrönika i slutet av året.

Läs mer…

Framställning av en god underhållsplan 

Dokumentet hjälper en fastighetsförvaltare att planera framtida kommande underhållsåtgärder i en fastighet.

Läs mer…

Att arbeta som fastighetskonsult.

Skillnad mellan förvaltare och fastighetskonsult är att en fastighetskonsult är inte lika bunden till ett område eller specifika fastigheter.

Läs mer…

Okulärkontroll av shunt och övriga komponenter.

Det är en komponent som sitter i nästan alla undercentraler, för att distribuera värme runtomkring byggnaden.

Läs mer…

Status- och underhållsbesiktningar i Danmark.

Under dessa status- och underhållsbesiktningar gör vi en okulär kontroll av fastigheten; utvändigt, invändigt samt tekniskt.

Läs mer…

Rapport till kund, så lyckas du med den.

Efter att det finns en bra mall och grund så kommer nästa steg. Inmatningen av information, vilket är en vital del.

Läs mer…

Funktionen av ett apparatskåp AS01/AS1

Apparatskåp är hjärtat för driftutrymmet. Det är kärnan som hjälper allting att fungera som det ska.

Läs mer…

Granskning av leverantör

Detta uppdrag är enbart ett av många olika exempel på hur vi arbetar med att säkerställa leveransen, där vi agerar som ett tredjepartsorgan.

Läs mer…

Vad är en teknikinventering?

Syftet är att ge en enkel och lättläst överblick av tekniken i en fastighetsägares bestånd. Vilket leder till en bättre grund som senare kan användas till eventuella projekt eller underhållsåtgärder.

Läs mer…

Genomgång av driftutrymmen

Det är ofta vi kliver in i ett driftutrymme och stöter på saker som inte hör hemma, i denna artikel går vi igenom: Varför kan det vara bra att ha ett välorganiserat driftutrymme?

Läs mer…

Halvårskrönika

Resultatet är en enorm drivkraft och ett kvitto på att vi är kapabla till att åstadkomma vad som helst, i med och motgång.

Läs mer…

2020

Årskrönika

Verksamhetsansvarig Axel Ekberg delar med sig av sina tankar kring det gågna året och blickar framåt mot 2021.

Läs mer…

Avslutande statuskontroller

Tribau får i uppdrag av Svefa att utföra avslutande statuskontroller på driftavtalet hos Lejonfastigheter i Linköping.

Läs mer…

Teknisk due dilligence

Tribau får i uppdrag att genomföra en teknisk due dilligence år Erik Laurén Fastigheter AB. Uppdraget gäller en fastighet i Arboga och ligger till grund för ett eventuellt förvärv.

Fullständig teknikinventering

Tribau får i uppdrag av Locum att utföra en fullständig teknikinventering på Gamla Karolinska Sjukhuset i Solna.

Läs mer…

Avslutande statuskontroll på driftavtal

Tribau får i uppdrag av Svefa att utföra en avslutande statuskontroll på driftavtalet i 35 fastigheter hos Jernhusen.

Läs mer…

Start 2020

Tribau har fortsatt förtroende av Svefa att utföra årliga status- och underhållsbesiktningar samt kvalitetskontroller.

Läs mer…

Följ oss på LinkedIn för fler spännande inlägg!