Nyheter

2021

Funktionen av ett apparatskåp AS01/AS1

Apparatskåp är hjärtat för driftutrymmet. Det är kärnan som hjälper allting att fungera som det ska.

Läs mer…

Granskning av leverantör

Detta uppdrag är enbart ett av många olika exempel på hur vi arbetar med att säkerställa leveransen, där vi agerar som ett tredjepartsorgan.

Läs mer…

Vad är en teknikinventering?

Syftet är att ge en enkel och lättläst överblick av tekniken i en fastighetsägares bestånd. Vilket leder till en bättre grund som senare kan användas till eventuella projekt eller underhållsåtgärder.

Läs mer…

Genomgång av driftutrymmen

Det är ofta vi kliver in i ett driftutrymme och stöter på saker som inte hör hemma, i denna artikel går vi igenom: Varför kan det vara bra att ha ett välorganiserat driftutrymme?

Läs mer…

Halvårskrönika

Resultatet är en enorm drivkraft och ett kvitto på att vi är kapabla till att åstadkomma vad som helst, i med och motgång.

Läs mer…

2020

Årskrönika

Verksamhetsansvarig Axel Ekberg delar med sig av sina tankar kring det gågna året och blickar framåt mot 2021.

Läs mer…

Avslutande statuskontroller

Tribau får i uppdrag av Svefa att utföra avslutande statuskontroller på driftavtalet hos Lejonfastigheter i Linköping.

Läs mer…

Teknisk due dilligence

Tribau får i uppdrag att genomföra en teknisk due dilligence år Erik Laurén Fastigheter AB. Uppdraget gäller en fastighet i Arboga och ligger till grund för ett eventuellt förvärv.

Fullständig teknikinventering

Tribau får i uppdrag av Locum att utföra en fullständig teknikinventering på Gamla Karolinska Sjukhuset i Solna.

Läs mer…

Avslutande statuskontroll på driftavtal

Tribau får i uppdrag av Svefa att utföra en avslutande statuskontroll på driftavtalet i 35 fastigheter hos Jernhusen.

Läs mer…

Start 2020

Tribau har fortsatt förtroende av Svefa att utföra årliga status- och underhållsbesiktningar samt kvalitetskontroller.

Läs mer…

Följ oss på LinkedIn för fler spännande inlägg!